BOOGSCHUTTERSMAATSCHAPPIJ PUTTE DE VRIJE

TINSTRAAT-2580-PUTTE

                                                GESCHIEDENIS

1880 oprichting schutters maatschappij De Vrije

De staande wip voor het schieten met pijl en boog werd geplaatst op het terrein van Jan Hoefkens rechtover het huidige kerkhof van Putte.

Eigenaars waren voor 1/4 Jan Hoefkens,Denis De Preter,Leopold en Jules Van De Putte.

De eerste voorzitter was Jules Van De Putte hij werd in 1886 opgevolgd door Joseph

Rapport beenhouwer,in 1892 door Emile Mertens notaris,in1905 door Florimond Peeters brouwer in ''De Wildeman''

Schietingen.

Op de eerste zelf ingerichte schieting op 09/05/1887 waren 91 schutters aanwezig van de volgende maatschappijen: Putte de Vrije, Duffel,Rijmenam,Beersel,Keerbergen,Lier st Bernard,Tisselt,Heyst Bosch,Putte Leopold,Konings Hoyckt,Heyst Dorp,Lier Statie,Schriek St Bernard,OLV Waver,Berlaer,Schriek S JBt,Rumpst,Coloseum en 2 laatheren

Er stond 150fr op 5 hoogvogels,de inleg was 7,5fr waarvan men 6 fr terug uitbetaalde.Aan depijlen rapers werd 4,5fr betaald en aan de roeper 1fr zodat er 62,41fr in kas bleef.Na aftrekvan spel vogels 15,75fr en een register van 30,75fr bleef er nog 42,91fr in kas.Datzelfde jaar werden nog 2 schietingen ingericht op 21/08 en 11/10.

Splitsing

Tengevolge het oprichten van een brouwerij door de (bestuurs)leden Op De Beeck,Camps enVan De Putte Octave,,,wilde voorzitter Florimond De Preter met zijn aanhang de wip overbrengen naar een nieuw lokaal dat hem toebehoorde.

 

Het verzoekschrift bij de vrederechter door Jan Hoefkens en de nabestaanden van de andere eigenaars tot verkoop van de wip werd op 17 Mei 1907 afgewezen,hierop hebben hogervernoemde leden de maatschappij ''De Eendracht'' opgericht waardoor ze werden geschrapt als leden van De Vrije.

Met eenparigheid  van stemmen werd Gustaaf  Op De beeck als voorzitter,Octaaf VanDe Putte ondervoorzitter,Charles Van De Putte secretaris en de leden August Camps en Leon Aertzen als nieuwe bestuursleden verkozen van  De Vrije.

Later werd Jozef Gullentops voorzitter en bleef dit tot einde jaren 50.

Tijdens een storm in November 1940 waaide de wip omver ,er werd door de gebroeders Van Dessel een nieuwe wip in buizen gemaakt voor de som van 4862 fr.

De oorspronkelijke open wipstand aan de vroegere Bremkapel in de Lierbaan werd

vervangen in ....  door 2 wippen met korf.

Na de oorlog was lange tijd August Van Hoof ,algemeen bekend als ''Gustje de schilder''uit de Lierbaan voorzitter ;secretaris was onderwijzer Marcel Nauwelaerts uit de Bredestraat,kleinzoon van de medestichter Leopold Hoefkens was schatbewaarder hij werdopgevolgd door postbode Jozef Op De Beeck.

Verhuis naar huidige stand

In  1980 na onenigheid tussen de eigenaar van de grond  en het bestuur,deed De Vrije een beroep op de gemeente om vanaf dan eveneens op het gemeentelijk domein in de Tinstraat haar geliefde sport verder te beoefenen.

Evenementen.

Op de Keizer schieting van de Kempische bond op de wip van Koningshooikt op 21/07/1957namen 28 koningen deel.De keizer vogel werd in de 5 ronde neergehaald door Leopold Nauwelaerst van De Vrije,waarmee hij keizer 1957-1958 werd.14 dagen  voordien werd door de maatschappij deelgenomen aan het kampioenschap op de wip van Putte Grasheide hier wist peleton 4 zich aan de spits van de algemene rangschikkingte schieten met 24 punten 2 meer dan de toenmalige koploper Beerzel Dorp.Bij het einde der betwisting van het kampioenschap van de 5de sector voor de eeuwigdurende schaal van deK.N.B.B.W-F.R.N.A.B op 22/07/1957 eindigden zij glansrijk eerst met 24 punten voor Leuven Bauduin met 23 punten en Beerzel Dorp met 22 punten.

Het kampioenen zestal bestond uit, Janssens Franqois,Verstrepen Frans,Nauwelaerts

Leopold,Boeckxstaens Jozef,Nauwelaerts Marcel en Helsen Jozef.

De kampioenstittel van het Kempisch verbond werd door de maatschappij in

1964-1965-1987-1991 behaald.

De Vrije werd kampioen van de K.N.B.B.W-F.R.N.A.B  in 1957 in Putte Grasheide,1963 bij La Renaissance Borgerhout en in 1983 te Brasschaat.

In 1989 werd Janssens Jules keizer van Belgie .


Voor een overzicht van alle kgen zie onder koningen.

Voor bestuur en leden 2011 zie onder leden .

                                                  Wat is het doel van de maatschappij?

1/Het promoten van het boogschieten staande wip in vriendschap en op een sportieve wijze.

2/Het inrichten van publieke beschrijven.

3/Deelnemen aan evenementen ingericht door de verschillende bonden en verbonden.

4/Inrichten van een Koning schieting eenmaal in het jaar (enkel voor leden van de maatschappij)

De winnaar zal mogen deelnemen aan de Keizer schieting van de K.N.B.W.-F.R.N.A.B

 

                                                 Waar vind je ons?

Tinstraat/Heerkenslei/2580-Putte/

2010=Terrein met 4 open wippen+kantine +grote parking.

2011=Dank zij de steun van de Gemeente 3 muit + 1 open wip+kantine +grote parking.

                                       Lid worden van de maatschappij

1/Men kan gratis lid worden van de maatschappij na goedkeuring door het bestuur.

2/Door lid te worden aanvaard men te schieten onder de regelementen van de maatschappij

en de KNBBW-FRNAB.

3/Men ontvangt een Bondskaart van de verschillende Bonden en verbonden ( gratis verzekering)

4/Niet naleving van de reglementen  zal leiden tot uitsluiting.

                De maatschappij is aangesloten bij volgende Bonden en Verbonden

1/KNBBW-FRNAB=Overkoepelende Bond van alle schuttersmaatschappijen (235)

Meer info =

2/KVSW=Kempisch verbond(Putte de Vrije/Putte Eendracht/Merksem/Schriek/Koningshooikt

Berlaar/Booischot/Putte Robin Hood/

Meer info=

3/KNVBH-CRNAB=In de volksmond De Franse Bond

                                                                Oefenschietingen

er zijn  er oefenschietingen na afspraak met andere leden  s'avond rond 18u30.